DDD

Vlissingen

Dansende Dobberende Dozen

45 woningen met parkeergarage. Opdrachtgeefster; Léscaut woonservice.

De Vissershaven vormt samen met het Bellamypark de belangrijkste centrale openbare ruimte van de stad. De Dansende Dobberende Dozen (DDD) liggen aan de Vissershaven. Gemeente en opdrachtgeefster wilden in nauwe samenwerking door een markant plan voor deze bouwlocatie een krachtige impuls en opwaardering geven aan het aanliggende woongebied Oranjekwartier. De DDD hebben het beoogde effect dat de stadsbezoekers om de gebouwen willen lopen. Hierbij ontdekken zij bestaande kwaliteiten van het Oranjekwartier.

De vormgeving van de DDD is afgeleid van de direct aanliggende omgeving. De gevel van de begane grond is gemetseld van dezelfde baksteen als waarmee de havenkades zijn gemaakt. Alle gevelmaterialen van de vijf Dansende Dobberende Dozen zijn verschillend zoals, alle gevels van het Oranjekwartier verschillen. Om het wat sombere beeld van de buurt te doorbreken is gezocht naar "iets" vrolijks; Dansende Dobberende Dozen.

Elke woning heeft de gebruikelijke verticale wanden en vloeren. Alleen de buitengevels hebben maximaal een hoek van vijf graden. Uitgangspunt bij de vormgeving van de woningen is dat naast de functionaliteit de woning karakter krijgt door "extra's" als erkers en nissen. Inspiratiebron hiervoor is het zeer populaire "huis uit de 30-er jaren". De kern van het huis voldoet ruimschoots aan de verwachte Nederlandse functionaliteit en de schuine stroken aan de buitengevel gebruiken de bewoners om "extra sfeer" te maken. De bewoners identificeren zich graag het in Vlissingen bekende gebouw. "Wij wonen in de DDD".

Ontwerp; Steven Mook, Walter Lockefeer en Guus van Bebber 

Naar blog, Vitale betekenis   >>

Naar volgend project. >>

home
BOUWKUNST & STADONTWIKKELING
SAMENWERKEN VOOR EEN OMGEVING VAN VITALE BETEKENIS