Centrumplan

Vlissingen

Van havenstad naar kustplaats

Opdrachtgever; Gemeente Vlissingen

Hijskranen en grote scheepsbouwloodsen zijn kenmerkende herkenningspunten van de stad. Zij stammen uit een periode waar grote groepen mensen in en om de stad hun geld verdienden met scheepsbouw en visserij. Het economische belang van scheepsbouw en visserij loopt hard terug. Dienstverlening en in het bijzonder toerisme zijn de groeikansen voor de stad. Toerisme kent Vlissingen al sinds het begin van de 20e eeuw. Zo was er een badhotel aan de boulevard. Wanneer de stad met de te verwachte ontwikkelingen haar voordeel wil doen zal zij moeten investeren om concurrerend te zijn. Een gedeelte van die investeringen zal zij moeten doen om er goed uit te zien. Dit is goed voor het aantrekken van toeristen, nieuwe organisaties en zeker ook voor haar bewoners.

Voor een functionele stad is het noodzakelijk dat al het verkeer efficiënt van A naar B kan. In een stad waar men graag is, gaat men als vanzelf van "iets fijns" naar "iets fijns". Fijn kan een grote attractie zijn en/of een mooi fontijntje in een smal lommerijk laantje. Beide verkeersprincipes zijn van belang voor vitale stedelijke ontwikkeling. Bij het versterken van de verblijfskwaliteiten zal moeten worden gezorgd dat de bestaande aantrekkelijkheden actueel blijven en nieuwe "sterretjes" worden toegevoegd. (zie verkeersprincipe's, 2e beeld van boven).

Dé toeristische kernwaarde voor Vlissingen is; de Westerschelde met de boulevard. Deze strook moet dan ook vanzelfsprekend en eenvoudig bereikbaar zijn voor auto, fiets, voetganger en plezierboten. (Zie 3e beeld van boven)

De herinrichting van het stadsdeelgebied, Bellamypark en Vissershaven gebeurd door;

-Versterking van de stedenlijke functie; In en om het gebied bevinden zich belangrijke attracties zoals Het Zeeuws Maritiem Museum, Kunstcentrum Willem III en de grootste toeristentrekker Het Arsenaal. Hier vind men ook de hoogste horecaconcentratie van de stad. Deze functies krijgen ruimte zich te versterken. Bij de herinrichting worden voorzieningen getroffen om grote stedenlijke evenemten zoals kermis en openluchtconcerten te kunnen houden. Een ondergrondse parkeergarage complementeerd de toeristische aantrekkelijkheid.

-Versterking van de relatie met de Westerschelde; Op de kop van de Loodshaven is op deltaplan dijkhoogte een voetgangersbrug voorzien. Voor de mensen op het Bellamyplein "trekt" de brug om er over te gaan lopen. Op de brug is er een magnifiek uitzicht over de Westerschelde en de loodsbotenhaven.


-Herkenbaarheid van het stadsdeel; In het gehele gebied komt één hoofdbestratingsmateriaal, een eenvoudige gebakken klinker. Al het straatmeubilair is herkenbaar als "leden van één familie".

-Veranderende relatie met het water; In het verleden was de betekenis van het water vooal broodwinning en bedreigend. "Ik worstel en kom boven" is de Zeeuwse wapenspreuk. De recreatieve betekenis van het water wordt steeds belangrijker. In het gebied wordt dit ondermeer merkbaar door bijvoorbeeld door het plaatsen van fonteinen waarmee kinderen kunnen spelen.

-Aandacht voor detail; Een krachtig en werkend plan wordt pas succesvol als de details kloppen. Zo wordt de bestaande en druk bezochte haringkraam zorgvuldig ingepast in de nieuwe inrichting.

naar volgend project >>

home
BOUWKUNST & STADONTWIKKELING
SAMENWERKEN VOOR EEN OMGEVING VAN VITALE BETEKENIS